Η εταιρία I & Q automation ιδρύθηκε το 2004, με δραστηριότητα στον χώρο των εφαρμογών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συναρμολόγηση πινάκων οικιακού, κτιριακού, βιομηχανικού αυτοματισμού. Έχοντας εμπειρία στον σχεδιασμό την υλοποίηση, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, αναλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα και συμβόλαια συντήρησης κτιρίων Η/Μ εγκαταστάσεων, (συναρμολόγηση, εγκατάσταση, πίνακες αυτοματισμού, θέση σε λειτουργία, αντικατάσταση εξοπλισμού, αποκατάσταση βλαβών ) όσο και επί μέρους κατασκευές έργων.

Τομείς Δραστηριότητας & Υπηρεσιών!


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

---


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΥΓΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

---


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

---


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

---


ΥΠΟΔΟΜΕΣ

---